Til toppen

Angrerett


Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Eik Sølv-Plett AS 
Postboks 2061
3103 Tønsberg

Telefon: 33 30 08 90

E-post: post@eikbarn.no
 
Du kan benytte angreskjemaet som var vedlagt i e-post og returnere til oppgitt adresse. Dersom du ikke har mailen så kan du fylle ut dette angreskjema, men det er ikke obligatorisk. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (f.eks. via e-post). For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. 

Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. Kjøper har ansvaret for retur av varen, og at den er pakket i forsvarlig emballasje. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Angreretten bortfaller ved personaliserte produkter.

Se punkt. 4, 5, 6, og 9 i standard kjøpsbetingelser fra Eik Sølv-Plett AS.